• 0% koffein
  • 100% smak
  • Till din brevlåda

KÖPVILLKOR

Vi tror på bra produkter, bra service och på att skapa branschens nöjdaste kunder

På den här sidan hittar du köpvillkor för avyblends.com.

Företagsinformation
AVY Blends AB
Org nr: 559347-4843

Kortebovägen 200
555 94 Jönköping 
E-post: hello@avyblends.com


Allmänt
Följande villkor gäller alla beställningar som görs av kunden hos AVY Blends AB (hädanefter ”oss”, ”vi” eller ”AVY”) via avyblends.com.

När du slutför en beställning ingås ett avtal mellan dig och AVY, som gäller för din beställning vilket inkluderar eventuella frågor eller tvister som uppkommer som en följd av din beställning. Den version av villkoren som är tillämplig för din beställning är den version som finns tillgänglig på avyblends.com vid den tidpunkt då du genomför din order. När vi har tagit emot din beställning skickas en bekräftelse till den e-postadress som du använde när du genomförde ditt köp. Tänk därför på att ange korrekt e-postadress då bekräftelsen kan behövas vid eventuell framtida kontakt med vår kundservice. Vi ber dig vänligen kontakta oss så snart som möjligt för det fall att bekräftelsen inte kommer fram till dig.

Beställning
När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress.  Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till hello@avyblends.com.

Leverans & frakt
Vi levererar till Sverige, för leverans till övriga europeiska länder kontakta avyblends.com.

Fraktsätt
Vi erbjuder frakt via PostNord Varubrev, direkt till brevlåda om möjligt.

Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnaderna för den hantering som uppstår vid ej uthämtade paket alternativt om ingen kan ta emot paketet trots upprepade försök (returfrakt, expeditionskostnad etc). Icke uthämtade paket debiteras.

Priser
Priser på sidan visas i SEK. I priserna ingår moms. Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som AVY inte råder över, t ex ändrad moms. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel som ex. priser, specifikation m.m.

Fraktkostnaden för en beställning debiteras efter den faktiska vikten på din vara, vilket sker automatiskt i webbutiken. Kostnaden för frakten redovisas i kassan innan du slutför ditt köp.

Leverans till länder utanför EU kan bli föremål för skatter, tullar och avgifter som tas ut av destinationslandet (importavgifter). Observera att skatter och avgifter kan variera beroende på produktvärde. Kontakta ditt lokala tullkontor för exakt information.

Leveranstid
Normal leveranstid är cirka 2-3 dagar. Varor skickas normalt nästkommande vardag.

Vi strävar alltid efter att leverera våra varor inom angivna tidsramar, men förseningar kan vid oväntade händelser förekomma. Om varan inte har kommit fram till angiven leveransadress inom 14 dagar, ber vi dig att kontakta oss, via mail. Du har rätt att häva köpet om dröjsmålet är av väsentlig betydelse. I händelse av att leveranstiden överstiger 30 dagar har du alltid rätt att häva ditt köp.

Beställning som inte hämtas inom 14 dagar returneras till oss.

AVY står för transportrisken när varan levereras till dig. Kunden står dock för transportrisken när varan återsänds till oss, för det fall att en retur av vara är nödvändig.

Ångerrätt/Retur
Du har rätt enligt lag att ångra ett ingånget avtal med hos oss och returnera produkter inom 14 dagar räknat från dagen efter leveransen utan att ange någon anledning. För att kunna använda ångerrätten måste produkten returneras till oss i obruten förpackning, i samma mängd och skick som när du mottog den, även om du har rätt att undersöka varan. AVY har dock rätt att göra värdeminskningsavdrag för din ersättning som har sin grund i att du har hanterat varan i större omfattning än nödvändigt.

Vid nyttjande av ångerrätt
För att utöva din ångerrätt ska du informera oss genom att skicka ett tydligt meddelande avseende att du utövar din ångerrätt genom att maila oss på hello@avyblends.com.

Vi kommer att bekräfta mottagandet av ditt meddelande om ångrat köp via e-post utan onödigt dröjsmål.

Returkostnad: 49 kr betalas av avsändaren.
Retursedel: Kontakta hello@avyblends.com för att få en retursedel.
Förpackning: Använd originalförpackning för att säkerställa att produkterna ej skadas under returen, eller liknande förpackning funnet vid tid ombud.

Du kan också använda dig av följande standardiserade formulär för utövande av ångerrätten:
Konsumentverket

Du måste använda dig av något av de två alternativ som angetts ovan för att du ska kunna utnyttja din ångerrätt.

Återbetalning kommer att ske utan onödigt dröjsmål förutsatt att vi fått varan i retur. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för köpet.

Ångerrätten gäller inte vid:
- Produkter som på grund av hälso- eller hygienskäl har förseglats (plomberats) och där förseglingen (plomberingen) har brutits av dig .
- Specialtillverkad produkt, som har skräddarsytts särskilt åt dig eller har en tydlig personlig prägel efter dina önskemål.
- Tjänster som har fullgjorts och där du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.

Avbeställning
Du har möjlighet att avbeställa din vara fram till dess att leveransen har påbörjats, vilket görs genom att maila oss på avyblends.com. När väl leveransen har påbörjats kan du inte längre avbeställa leveransen.

Reklamation
Om något skulle vara fel med din vara så meddela oss så snart som möjligt. Reklamation kan göras via e-post till hello@avyblends.com och ska innehålla ditt namn, kundnummer, fakturanummer och en utförlig beskrivning av felet. Du har även rätt att vända dig till vår postadress som du finner i början samt längst ned i dessa villkor.

Vid godkänd reklamation svarar vi för dina fraktkostnader. Varan kommer att undersökas i enlighet med den beskrivning av eventuellt fel som du som kund lämnar i samband med reklamationen. Det är därför viktigt att du lämnar en så utförlig beskrivning som möjligt. Om varan efter undersökning befinns felfri eller utsatt för yttre åverkan och reklamationen därför inte godkänns, kommer du som kund att debiteras vår kostnad för att undersöka varan samt fraktkostnad.

Vänligen notera att en reklamation alltid måste göras inom skälig tid (två (2) månader anses alltid vara skälig tid), dock senast inom tre (3) år efter det att du tog emot varan. Notera dock att vissa av våra produkter ha begränsad hållbarhet.

Om en reklamation godkänns kompenserar vid dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom något av följande alternativ: reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt, prisreduktion eller genom att du återfår din betalning för produkten (inkl. frakt- och returkostnader).

Vid återbetalning så återbetalar vi dig senast inom 10 dagar räknat från det att avtalet har hävts på riktiga grunder. Återbetalning görs med samma betalningssätt som du använde när du genomförde köpet.

Skador på paket och ej uthämtade paket
Upptäcker du skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till fraktleverantören och göra en skadeanmälan. Hämta inte ut ett skadat paket. Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till postens eller transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med posten eller transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss.

Kommunikation
Det mobiltelefonnummer, adress och emailadress du anger i kassan kan komma att användas för SMS-, brev- och email-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order eller andra erbjudanden och nyheter från AVY.

Bestämmelsens ogiltighet
För det fall att delar av dessa villkor förklaras ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av domstol eller tillsynsmyndighet, ska detta inte påverka giltigheten av återstående villkor.

Personuppgiftshantering
Hanteringen av din personliga information regleras av vår Integritetspolicy. Du finner vår Integritetspolicy här.

Uppsägning av avtal
En uppsägning av ditt köpeavtal med oss påverkar inte våra rättigheter att ta emot pengar som du är skyldig oss i enlighet med dessa köpvillkor.

Fullständigt avtal
Dessa villkor utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av vår webbplats samt de köp du gör på vår webbplats, och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, mellan dig och AVY .

Tvist
Vår ambition är alltid att lösa eventuella problem tillsammans med våra kunder. Om du har problem med en produkt som du har köpt från AVY och för det fall att du inte har lyckats lösa tvisten tillsammans med oss, kan du lämna in ett klagomål till:

Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se
Box 174
101 23 Stockholm

Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Du kan även kontakta konsumentvägledaren i din kommun eller, vid gränsöverskridande köp, skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning på nätet, vilken är tillgänglig på EC Online Dispute Resolution.

Force Majeure
AVY undantas genom dessa villkor ansvar för skador eller förseningar som har sin grund i omständighet som ligger utanför vår kontroll. Exempel på sådana omständigheter är översvämningar, bränder, avbrott i arbete, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transport- och väderförhållanden och krig.

Tillämplig lag och jurisdiktion
Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med tillämpliga lagar i Sverige.

Kontakt
Vid eventuella frågor om dessa villkor kan du kontakta oss på följande uppgifter:

AVY Blends AB
Org nr: 559347-4843

Kortebovägen 200
555 94 Jönköping
E-post: hello@avyblends.com

Med Vänliga Hälsningar
AVY Blends AB